Gm3 Stockholm AB
 
overbild_meny
underbild_meny
1.png

fylln_bild

Välkommen till GM3 Stockholm AB! 
Specialister på husgrunder - villagrunder - markanläggning.

GM3 Stockholm AB

är verksamt i stockholmsregionen och har sitt säte i Upplands Väsby.Vi arbetar med allt inom mark och anläggning men är framförallt specialiserade på husgrunder.  

GM3 Stockholm AB har alltid satt kvalitet och hantverksskicklighet som högsta prioritet.  

För ett företag som inte tillhör de största är varje kund av yttersta betydelse och kunden kan därför vara förvissad om en uppmärksam behandling.
Vi samarbetar kontinuerligt med andra företag och har en gedigen kunskapsbank. 

Grundsynen bygger på att uppfylla kundens krav och önskemål, vidareutveckla företaget samt bidra till en hållbar utveckling av samhälle och miljö.
fylln_bild

Komatsu

 

 • Bergsprängning

 • Villagrunder

 • Industrigrunder
 • Gjuta betongplatta

 • Dränering

 • Markanläggning
 • Plattläggning
 • Marksten

 • Stenläggning

 • Stödmurar
 • VA arbeten

 • Avlopps anläggningar

 • Trekammarbrunn

 • Infiltrations -
  anläggningningar


 • Finplanering -
  Schaktning
nedanbild

GM3 STOCKHOLM AB

Fågelsångsvägen 6

186 42  Vallentuna

Org. nr 556735-0979  

info@gm3.se

www.gm3.se

©gm3.se - 2011

valid_xhtml