GM3 logga den totala maroch aläggnings entreprenören
Dräneringsbrunn

Dränering husgrunder/Källare
Från vått till torrt med garanti 

Dräneringens främsta uppgift är att förhindra fuktskador.

En väl fungerande dränering är väldigt viktig, I första hand bör man tänka på:

 • Fuktskydd för att hålla betongplattan eller källarväggen fri från fukt.

 • Dräneringsrör som leder bort regnvatten till kommunens dagvattenledning eller en stenkista.

 • Makadam som snabbt leder bort fukt och vatten. (kapillärbrytande)

En väl fungerande dränering behövs för alla typer av husgrunder. Hur dräneringen ska utformas beror på typen av husgrund och hur markförhållanden är.

Vid dränering av betongplatta eller krypgrund behövs dräneringsrör och makadam.

En källarmur fuktskyddas med dräneringsskivor som också isolerar källaren eller fuktskydd med hjälp av särskilda plastmattor, t.ex platonmatta.

Regnvatten från stuprör ska ledas bort från huset. Det kan göras med rännsten eller med rörledning till dagvattenledningen.


dränering skiss
Vi utför dräneringsarbeten
åt både privatpersoner, företag & kommuner.
Kontakta oss gärna för mer information!


Add your content here

Komatsu

 

 • Bergsprängning

 • Villagrunder

 • Industrigrunder
 • Gjuta betongplatta

 • Dränering

 • Markanläggning
 • Plattläggning
 • Marksten

 • Stenläggning

 • Stödmurar
 • VA arbeten

 • Avlopps anläggningar

 • Trekammarbrunn

 • Infiltrations -
  anläggningningar


 • Finplanering -
  Schaktning

GM3 STOCKHOLM AB

Fågelsångsvägen 6

186 42  Vallentuna

Org. nr 556735-0979  

info@gm3.se

www.gm3.se

©gm3.se - 2011