GM3 logga den totala maroch aläggnings entreprenören
industrigrund_villagrund

Husgrunder - Villagrunder - Industrigrunder
Grundläggning med kunskap och kvalité

Husgrunder

Det finns i huvudsak två typer utav grunder, platta på mark och krypgrund.  De flesta grunder som byggs idag är platta på mark. 

Platta på mark

Platta på mark

En konstruktion för platta på mark består av kantelement runt ytterkanten av grunden, exempelvis i material som cellplast eller leca.

Isolering av cellplast som läggs på en kapillärbrytande singelbädd inne i grunden, samt en armerad betongplatta som gjuts på isoleringen, ofta med vattenburen golvvärme ingjuten i plattan. Denna konstruktion utgör således grunden för huset och fungerar som bottenbjälklag.

Platta på mark passar för alla typer av småhus och kommersiella byggnader samt för industri och jordbruk där huset byggs på plats.


Krypgrund

Krypgrund

Krypgrund är ett grundläggningssätt där huset vilar på grundmurar av betong eller lättbetong, som står på en betongsula eller betongplint.

Allt monteras på en kapillärbrytande singelbädd. Grundbalkar är vanligen förtillverkade, med eller utan värmeisolering. Det bildas ett hålrum under huset som oftast isoleras och ventileras.

Källarväggar


källarvägg

Hus med hel källare eller suterränghus muras med fördel upp utav lecablock eller Cellplastblock som sedan gjuts med betong. 

Vi utför villagrunder & industrigrunder
åt både privatpersoner, företag & kommuner.
Kontakta oss gärna för mer information!Add your content here

Komatsu

 

 • Bergsprängning

 • Villagrunder

 • Industrigrunder
 • Gjuta betongplatta

 • Dränering

 • Markanläggning
 • Plattläggning
 • Marksten

 • Stenläggning

 • Stödmurar
 • VA arbeten

 • Avlopps anläggningar

 • Trekammarbrunn

 • Infiltrations -
  anläggningningar


 • Finplanering -
  Schaktning

GM3 STOCKHOLM AB

Fågelsångsvägen 6

186 42  Vallentuna

Org. nr 556735-0979  

info@gm3.se

www.gm3.se

©gm3.se - 2011