GM3 logga den totala maroch aläggnings entreprenören
utsättning_villagrund

GM3 Stockholm AB
Grundläggning, mark och anläggning med Kvalité 

Ägs och drivs av
Urban Gustafsson och Mikael Larsson. 

Vi arbetar över hela stor Stockholm mot privat- och företagskunder. Vår målsättning är inte att bli ett stort företag, utan att hålla en nivå som gör att vi kan leverera bästa kvalitet.

Vi är en flexibel och pålitlig samarbetspartner nära dig. Som anser att varje hus, varje tomt och varje kund är unik. Vi har valt att specialisera oss på det vi är bäst på, dvs. grund och markarbeten.

Vi vill alltid leverera bästa möjliga kvalitet och möta varje tänkbart krav från våra kunder. 
Har du en dröm, låt oss förverkliga den.  


Under många år arbetade vi inom byggsektorn och kom sedemera att utföra totalentreprenader vid nybyggnationer av villor.

Efter ett tag tog vi beslutet att specialisera oss inom det vi är allra bäst på dvs mark och anläggnings arbeten.

Vår breda kompetens och erfarenhet har gett oss djupare insikt i hur viktiga detaljerna är vid dessa typer av entreprenader och därför har vi möjligheten att erbjuda ett mer professionellt utförande


Uppdragsgivare

Stockholmsvy

Vi har bland annat utfört uppdrag åt…

HSB

St: Annahus

Huddikshus

Trivselhus

Komatsu

 

 • Bergsprängning

 • Villagrunder

 • Industrigrunder
 • Gjuta betongplatta

 • Dränering

 • Markanläggning
 • Plattläggning
 • Marksten

 • Stenläggning

 • Stödmurar
 • VA arbeten

 • Avlopps anläggningar

 • Trekammarbrunn

 • Infiltrations -
  anläggningningar


 • Finplanering -
  Schaktning

GM3 STOCKHOLM AB

Fågelsångsvägen 6

186 42  Vallentuna

Org. nr 556735-0979  

info@gm3.se

www.gm3.se

©gm3.se - 2011