GM3 logga den totala maroch aläggnings entreprenören
schakt_grävning

Schaktarbeten
Vi hjälper dig med alla schaktarbeten.

Några schakttjänster vi erbjuder.

 • Ljustering inför grundläggningar

 • Friläggning av berg

 • Bortforsling av schaktmassor

 • Schakt för el, tele och fiber

 • Schakt för V/A (vatten och avlopp)

 • Enskilt avlopp

 • Grovplanering


tandad skopa

Vi utför schaktarbeten
åt både privatpersoner, företag & kommuner.
Kontakta oss gärna för mer information!


Add your content here

Komatsu

 

 • Bergsprängning

 • Villagrunder

 • Industrigrunder
 • Gjuta betongplatta

 • Dränering

 • Markanläggning
 • Plattläggning
 • Marksten

 • Stenläggning

 • Stödmurar
 • VA arbeten

 • Avlopps anläggningar

 • Trekammarbrunn

 • Infiltrations -
  anläggningningar


 • Finplanering -
  Schaktning

GM3 STOCKHOLM AB

Fågelsångsvägen 6

186 42  Vallentuna

Org. nr 556735-0979  

info@gm3.se

www.gm3.se

©gm3.se - 2011